OSI referans modeli ağ üzerinde iletişimde bulunmak isteyen sistemlerde yapılması gereken tüm işleri,  birbirinden bağımsız olarak parçalara ayırmış ve her […]
Orijinal olarak oluşan bilgi enerjisinin elektronik bilgi sinyali üretmek üzere öncelikle elektriksel forma dönüştürülmesi gerekir. Bu işlem uygun bir dönüştürücü […]
Telekomünikasyonun sözcük anlamına baktığımızda; eski Yunancada tele sözcüğü uzakta anlamına gelmektedir.  Telekomünikasyon yani uzaktan haberleşme; enerjinin elektriksel olarak uzak mesafelere […]
Görüntülenecek bir yorum yok.