5651 sayılı kanun; internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında 23/5/2007 tarihinde resmi gazete yayımlanmış kanundur. Linkten kanunun güncel haline ulaşabilirsiniz.https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5651&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Bu kanunda internet ortamındaki bileşenler olan; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıları üzerinden suçlarla mücadele için bir takım yükümlülükler ve düzenlemeler sağlanmıştır. Biz makalemizin ana konusunda toplu kullanım sağlayıcıları üzerinde duracağız.

Bilgi teknolojileri kurumu, 5651 sayılı kanuna dayanak toplu kullanım sağlayıcıları hakkında 11/04/2017 tarihinde resmi gazetede yönetmelik yayınlamıştır. Linkten yönetmeliğin güncel haline ulaşabilirsiniz.https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23501&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yönetmelikten kısaca bahsedecek olursak; toplu kullanım sağlayıcıları demek; kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler demektir. Fakat yükümlülükler ve sorumluluklarında yönetmelik bu gurubu 2 ye ayrılmış durumda, ticari amaç güden ve ticari amaç gütmeyen diye. Burada bu gruplara örnek vermek bazı şeylerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Ticari amaç güden için internet cafeler ilk akla gelen yer olmakla birlikte, ticari amaç gütmeyen grup için ücretsiz bir şekilde wifi hizmeti veren cafe, otel, yurt ilk akla gelendir.

Ticari amaç güden toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri;

a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak,

b) Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanmak,

c) Kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak, herhangi bir müdahale ile devre dışı kalmasını önlemek,

ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, sabit IP kullanmak ve sabit IP değişikliklerini on beş gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek,

d) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak,

e) (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl süre ile saklamak,

f) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işyerinin kapatılmasının veya devrinin on beş gün içinde yetkili mülki idare amirliğine bildirmek ve izin belgesini teslim etmek.

Ticari amaç gütmeyen toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri;

a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanmak.

b) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak.

c) Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurmak.

Konuyu daha iyi anlayabilmek adına; erişimi kayıtlarının ne demek olduğuna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda ticari amaç güdenlerle, gütmeyenlerin yükümlülüklerinde ki en önemli fark; erişim kayıtlarının doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden elektronik zaman damgası kullanılması olduğunun da altını çizmek isterim.

Erişim kayıtları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş zamanını ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri, hedef IP adresi, bir veya birden fazla IP adresinin portlar aracılığı ile kullanıcılara paylaştırılması yöntemi ile sunulan internet erişim hizmetinde kullanıcıya tahsis edilen gerçek IP ve port bilgilerini kapsamaktadır.

Qubit Bilişim Teknolojileri olarak biz, ticari amaç gütmeyen toplu kullanım sağlayıcılarına, BTK nın yönetmeliğine uygun, TC kimlik numarası kontrollü, erişim kayıtlarını kayıt altına alan HOTSPOT uygulamasını ücretsiz sunuyoruz. https://qubitbilisim.com/hotspot-uygulamasi/

Categories:

One response

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Whatsapp'ı başlat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?